Kulturhuset Karelia
Skillnadsgatan 11
10600 Ekenäs

tfn 044 755 6060
info@karelia.huset.fi
FO-nummer 2249795-1

Faktureringsadress: faktura@karelia.huset.fi

Föreningen Kulturhuset Karelia i Ekenäs r.f.

grundades 17.9.2008.

Föreningen hyr det fd. Bio Karelia som grundades i Ekenäs år 1939,
i samband med att familjen Stoltze lämnade staden Kexholm som en följd av vinterkriget. Därav kommer också namnet Karelia.

Föreningens mål är att skapa ett västnyländskt allaktivitetshus
för kultur, konst, nöje, konferens och utbildning.

Föreningens hedersordförande Henrik Otto Donner avled 27.06.2013. När en grupp kulturentusiaster år 2008 på initiativ av Erik Pöysti grundade Kulturhuset Karelia anslöt sig Henrik Otto Donner med iver till skaran. Han blev föreningens första ordförande och en central galjonsfigur. Vi är Otto oändligt tacksamma för hans värdefulla arbete till förmån för Kulturhuset Karelia. Utan Otto skulle det inte finnas något Karelia.

Styrelsen består år 2017 av följande medlemmar

Ulrica Isaksson (ordf.), Kai Lehtola, Sanna Himmelroos, Marianne Fred, Ira Donner och Marko Reinikainen (kassör)

Suppleanter är Monika Fagerholm och Birgitta Forsström.
Som produktionsledare för Karelia fungerar fr.o.m. oktober 2015 HK Nina Hanson (sekr.)
Kassör och bokföring: Azets Insights /Dennis Barman.